www.eZastupitelstvo.sk

 

ZBAJTE SA PAPIEROV !

 

Je to veľmi jednoduché!

 

 


 
Radi by ste sa zbavili týchto činností?

Oslobodíme Vás od týchto činností:

 • kopírovanie podkladov a dokumentov,
 • ukladanie na kôpky (čo poslanec to kôpka),
 • vymieňanie (ak sa aktualizujú),
 • balenie do obálok,
 • doručovanie poslancom.

 

 

 

 

Prehľad aktualít v informačnom systéme elektornického zastupiteľstva
Založenie nového zastupiteľstva
 

Pracujte efektívne elektronicky!

 


Informačný systém Elektronické zastupiteľstvo:

 • zabezpečuje elektronickú distribúciu podkladov poslancom
 • umožní stály prístup k dokumentom (z práce, z domu, rokovacej sály)
 • spĺňa nariadenia zákona o ochrane osobných údajov
 • podporuje prípravu plánovaných a neplánovaných rokovaní MsZ
 • je ekologický - odstráni papierové verzie podkladov
 • usporí čas pri distribúcii podkladov
 • zabezpečí vždy aktuálne verzie dokumentov
 • umožní podávať interpelácie aj elektronicky (vrátanie fotiek a dokumentov)
 • uľahčí vyhľadávanie vo všetkých dokumentoch
 • vytvorí archív rokovaní za celé obdobie
 • automaticky očísluje body programu zasadania
 • umiestni všetky podklady na jednom mieste, vrátane výsledkov hlasovania
 • zabezpečí emailové notifikácie o sprístupnení a aktualizácii dokumentov

To potrebujeme
v našom meste / obci!

Vyžiadajte si prezentáciu

A zašleme Vám nezáväznú cenovú ponuku

 

 

Telefonicky alebo emailom

 

Peter Lojdl, MBA
produktový poradca

+421 905 318 334
peter.lojdl@elektronickezastupitelstvo.sk

Zanechajte na seba kontakt