VZOR Objednávky

 

Obecný úrad      ........................

IČO:                   .........................        DIČ:     ............................

Adresa:              .................................................................................................

Zastúpený:        ........................................... starosta/starostka obce, kontakt: .....................

Kontaktná osoba  ............................... Mob.: ........................... email: .............................

 

Záväzne si u Vás objednávame služby portálu elektronickezastupitelstvo.sk:  

 

   na obdobie 12 mesiacov v cene 396,- € (informatívna mesačná cena 33,- €)

   na obdobie 24 mesiacov v cene 733,- € (informatívna mesačná cena 31,- €)

   na obdobie 36 mesiacov v cene 1 043,- € (informatívna mesačná cena 29,- €)

 

 

   V .........................................

 

                                                                                             ..........................................

                                                                                                     Meno priezvisko

                                                                                                       Starosta obce

 

Príloha:

Zoznam mien poslancov s emailovými adresami

 

P.Č.

Titul pred

Meno

Priezvisko

Titul za

Emailová adresa

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13