Radi by ste sa zbavili týchto činností?

Oslobodíme Vás od týchto činností:

  • kopírovanie podkladov a dokumentov,
  • ukladanie na kôpky (čo poslanec to kôpka),
  • vymieňanie (ak sa aktualizujú),
  • balenie do obálok,
  • doručovanie poslancom.