Prehľad aktualít v informačnom systéme elektornického zastupiteľstva
Založenie nového zastupiteľstva
 

Pracujte efektívne elektronicky!

 


Informačný systém Elektronické zastupiteľstvo:

 • zabezpečuje elektronickú distribúciu podkladov poslancom
 • umožní stály prístup k dokumentom (z práce, z domu, rokovacej sály)
 • spĺňa nariadenia zákona o ochrane osobných údajov
 • podporuje prípravu plánovaných a neplánovaných rokovaní MsZ
 • je ekologický - odstráni papierové verzie podkladov
 • usporí čas pri distribúcii podkladov
 • zabezpečí vždy aktuálne verzie dokumentov
 • umožní podávať interpelácie aj elektronicky (vrátanie fotiek a dokumentov)
 • uľahčí vyhľadávanie vo všetkých dokumentoch
 • vytvorí archív rokovaní za celé obdobie
 • automaticky očísluje body programu zasadania
 • umiestni všetky podklady na jednom mieste, vrátane výsledkov hlasovania
 • zabezpečí emailové notifikácie o sprístupnení a aktualizácii dokumentov

To potrebujeme
v našom meste / obci!